FØRSTEHJELP

Vi har et stort utvalg førstehjelpsutstyr fra Snøgg. Vi tilbyr førstehjelpskontroll som gjør det enkelt å etterleve lov og internkontroll etter regler fra arbeidstilsynet.

Våre produkter:

Førstehjelpskoffert/skap

Øyeskader

Brannskade

Bedriftspakker

Refill til medisinskap/koffert

Sår og kuttskader

Hjerte-lunge-redning

Fall, brudd og klemskader

Treningsutstyr

Idrettsskader

Akuttsekker

Medisinsk materiell

Førstehjelp til dyr

For mer informasjon om førstehjelp, ring oss på 628 13 300 .