Tank- og containerrengjøring

Vi har driftssikre og effektive anlegg for innvendig vask av tank og containere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger for alle behov, basert på modulkomponenter. Anleggene våre har høy kvalitet, er effektive, kostnadseffektive og energibesparende.