Strømaggregater og lensepumper

Vi har bensindrevne generatorer og lensepumper som gir strøm til store maskiner med stor kraft uavhengig av tilgang til strøm og kan løse problemer med store mengder vann i byggegrop, kjellere og underjordiske garasjer m.m