Rengjøring med tørris

Våre tørrisblåsere bruker verken rengjøringsmidler eller kjemikalier. De er også velegnet på alle områder hvor det er lovforbud mot å rengjøre med vann eller sand. Siden pelletsen løser seg opp uten å etterlate rester, blir det heller ikke produsert spillvann.