Rengjøring av fasader, solcellepanel og vinduer

Vi tilbyr systemløsning for rengjøring av fasader, glass, solcellepanel og gulv. Systemløsningen består av børster, teleskoplanser, tilbehør og adaptere som legger til rette for fleksibel bruk i ulike rengjøringsjobber.