SLANGE- OG KABELTROMLER

Vi tilbyr slange- og kabeltromler til mange bruksformål. Disse produktene er levert av Nederman. 

Våre produkter:

Kabeloppruller

Slangeoppruller

Balanseblokk

Smøreutstyr

For mer informasjon om slange- og kabeltromler, ring oss på 628 13 300 .