Vannbehandlingssystem

Vi tilbyr vannbehandlingssystem som filtrerer vannet og gir helt rent drikkevann. Det kan installeres som en permanent eller midlertidig løsning der vannet av ulike årsaker ikke bør eller kan drikkes.