Vannautomater

Vi tilbyr konfigurerbare vannautomater som gir deg muligheten til å sette sammen din vannautomat slik du vil ha den. Du kan velge modell (frittstående eller bordmodell), vanntype, avkjølingseffekt, filtrerings- og hygienekonsept, farge og elektronikkpakke.